1 ноември

„Аз може млад да загина….
Но стига ми тая
да каже нявга народът: Умря сиромах за правда,
за правда и за свобода….“
група „Чуден свят“