22 АПРИЛ – ДЕН НА ЗЕМЯТА

По случай Деня на Земята с децата от група „Чуден свят“ се проведе беседа, относно опазването на природата.

Припомнихме си защо е важно да я пазим чиста, да съхраняваме нейните богатства, да живеем в синхрон с нея.