22 април Ден на Земята

По повод Деня на земята ни гостува Еко училище към парк ,,Витоша“ съвместно с НПО ,,Отворена врата“, децата научиха много интересни неща:
Как да пести водата? Как да пазим пчелите? Как да пазим природата? Играхме и се забавлявахме.