3 март в група „Чуден свят“

3 март…
С много трепет децата от трета група „Чуден свят“ изпълниха стихове, посветени на празника и героите от нашето Освобождение.
В поредица от дейности, те си припомниха символите на държавата, както и делата на Борците за свобода.