Активно предизвикателство

ДГ,, Валентина Терешкова “ участва в инициативата ,,Активно предизвикателство за училища“ като основна цел има да повиши нивото на физическата активност. Проучването ще проследи активността в началото и в края на учебната година. В дейностите ще се включат различни партьори.