Апостола в премеждие

Възхитени от подвига на великия българин, децата от група „Слънце“ представиха драматизацията „ Апостолът в премеждие” и се превъплатиха в ролите на Левски, Христо ефенди, Али Чауш и Илчо кафеджията, срещайки се в хана на Трайковича. Те представиха малка част от премеждията на Левски, превърнал се със своите дела в Апостол на свободата и обединител на измъчения български народ.