Беседа по БДП

С децата от четвърта група „Чуден свят“ се проведе беседа, относно безопасното движение по пътищата. Те показаха, че знаят правилата за пресичане на улицата, разпознават сигналите на светофара и се ориентират в пътните знаци.