Беседа с полицай

По повод годишния план на ДГ,, Валентина Терешкова “ и ранната превенция за безопасност се проведе беседа с полицай.