Беседа с представители на КАТ – Пътна полиция

С децата от четвърта група „Чуден свят“ се проведе беседа с представители на КАТ – Пътна полиция гр. Перник. Целта беше запознаване с правилата на пътя и формиране на умения за култура на поведение на улицата.