Безопасно движение по пътищата

Ситуация по Безопасно движение по пътищата в група „Слънце“. Децата се запознаха с характерните особености на указателните знаци, както и за значимостта за пешеходците.