Благотворителна инициатива

Благотворителният базар в подкрепа на Тома приключи.
Благодарим на всички, отворили сърцето си, за да помогнем на това слънчево дете!
Събрана и преведена по сметката на Тома е сумата от 1800лв.