Чисти ръце

Чисти ръце 💦🙌

За да сме здрави,
трябва да с чисти ръце!