„Човек е голям, колкото са големи мечтите му“

„Човек е голям, колкото са големи мечтите му“
С голямо желание група „Слънце“ се включи в акцията на БГ Активен и община Пловдив насочена срещу отпечатъка, който оставят хората след консумацията на семки.
На открита педагогическа ситуация по Околен свят децата се запознаха с растението Слънчоглед, ползата от продуктите му и следата, която оставя.

Слънчоглед.1 Слънчоглед-2 Слънчоглед-3 Слънчоглед-4