Ден на християнското семейство

Ден на християнското семейство

Децата от група „Мечо Пух“ заедно със своите родители изработиха Родословни дървета.
С различни материали и техники, и в чудесно взаимодействие, добрите резултати са налице.