Ден на отворените врати

На 29.09.23г.в ДГ,, Валентина Терешкова “ се проведе Ден на отворените врати с информационна цел за родители ,деца и гости. Един от посетителите е госпожа Ирена Георгиева председател на фондация Триумф Р.