Ден на рециклирането в група „Слънце“

ДА ПРЕВЪРНЕМ ОТПАДЪЦИТЕ В ИГРА!
По повод Световния ден на рециклирането си изработихме забавни и образоателни игри от отпадъчни материали.

hdrpl