Ден на толерантността

По случай „Денят на толерантността“ психологът на детската градина Петя Иванова проведе беседа и игра с децата от четвърта група „Чуден свят“.
Заедно обсъдиха какво означава да си толерантен и защо е важно да приемаме по-различните от нас.