Ден на Толерантността в екипа на детската градина

Ден на Толерантността сплоти екипа на детската градина. Всеки от служителите изряза своята хартиена ръка и написа послание до колегите си. В градината ни израсна дърво на търпението,любовта към другия и надеждата за сплотен екип.