Ден на толерантността

С изработено табло „Ден на толерантността“ отбелязахме днешния ден под мотото
„Толерантност – това е да бъдеш човек“!

Ден на толерантносттаДен на толерантността-1