Ден на Земята в група „Слънце“

Земята е наша къщурка зелена
и нека е чиста, добре проветрена.
И нека я пазим – за тебе, за мене,
едничка е тази къщурка зелена!