Добра педагогическа практика междуградински проект ,,Пчела“

проект ,,Пчела"През месец септември стартира добра педагогическа практика между 5 детски градини в област Перник и Самоков.
ДГ,, Валентина Терешкова “ е партньор за обмяна на опит съвместно с ДГ „ Чуден свят“, гр. Перник, ДГ „ Славейче“, гр. Перник,
ДГ „ Райна Княгиня“, филиал с. Мещица и ДГ „ Звънче“ , гр. Самоков.
Целта на проекта е да повиши информираността на децата от най-ранна възраст за приноса на пчелите за оцеляването на човечеството и запазването на планетата Земя, както и да ги насърчи четенето за да се ангажират в грижата и опазването на този биологичен вид.
По достъпен начин децата да научат повече за ролята и мястото на пчелите в околната среда, за значимостта на професията пчелар и ползите от консумацията на мед и натурални пчелни продукти. За здравословния начин на живот.