Документи, свързани с дейността на детска градина „Валентина Терешкова“

Бюджет 2019 г. – план
Бюджет 2020 г.
Годишен отчет 2019 г.
Годишен план 2019-2020 г.
Етичен кодекс
Заявление за прием на дете
Мерки за повишаване качеството в образованието
Наредба 3 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Перник
Отчет първо тримесечие 2019 г.
Отчет второ тримесечие 2019 г.
Отчет трето тримесечие 2019 г.
Правила за изграждане на комуникация
Правилник за дейността на ДГ 2019-2020 г.
Правилник за обществения съвет
Правомощия на обществения съвет
Програма
Програмна система
Стратегия
Такси
Уведомително писмо за обществен съвет

Защита на лични данни:
Уведомление
Искане
Жалба
Декларация