Стратегия за развитие на ДГ „Валентина Терешкова“ за 2016-2020 г.
Правилник за дейността на ДГ 2019-2020 г.
Програмна система на ДГ „Валентина Терешкова“
Правила за изграждане на ефективни комуникационни канали в ДГ „Валентина Терешкова“
Мерки за повишаване качеството на образование в ДГ „Валентина Терешкова“
Етичен кодекс на общността в ДГ „Валентина Терешкова“
Годишен план 2019-2020 г.
Инструкция за организация на дейността в условията на извънредна епидемична обстановка поради разпространение на COVID-19