Програма за превенция на ранно отпадане на децата в задължителна предучилищна възраст 2020-2021 г.