ПРОГРАМА 
За превенция на ранно отпадане на деца от образователната система в ДГ