Стратегия за развитие на ДГ „В Терешкова“ 2020-2024 г.