GDPR
Защита на личните данни в ДГ „Валентина Терешкова“ гр. Батановци се осъществява съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Уведомление

Искане

Жалба

Декларация