„Еньовден“ в гр. Слънце филиал

На Еньовден при изгрев слънце
ще ида аз на самодивската поляна
и нека вяра колкото пшенично зрънце
във мен поникне от лъчи огряна.
Додето слънце алено играе и трепти
в росата по тревите аз ще се изкъпя
и нека по водица винаги да ми върви.

Българознайко Еньовден в гр. „Слънце“