ETwinning на тема „My play is a book“

Емилия Асенова и Доника Груева – учители на група „Слънце“ участват в международен проект ETwinning на тема „My play is a book“ с партньори Турция, Румъния, Гърция, Испания.
Основната целта на проекта е развиване културата на четене.
Под цели:
Децатада разбират това, което се изразява устно, да задават и отговарят на въпроси, да правят оценки, да могат да изразява въображаеми ситуации, когато е необходимо, да обясняват чувствата и мислите, да правят предсказания, да прехвърлят информация помежду си с детски книжки с картинки.
Да развиват креативността си;
Да придобиват математическо мислене;
Да развиват умения за провеждане на изследвания и използване на технологии.
Разработване на иновативно мислене;
Създаване на любов към природата и осведоменост за рециклиране с дейности по края на книгата.