ETwinning проект „My School tree“

My School treeПрез учебната 2022-2023 година Емилия Асенова участва в международен проект ETwinning „My School tree“ съвместно с Испания, Турция, Йордания, Сърбия, Белгия, Люксембург, Гърция, Хърватия, Полша, Румъния и Гърция

Целта на проекта е децата да се запознаят с основните характеристики на сезоните и с някои по-важни промени, които настъпват с растенията и животните. Дейностите се осъществяват под различни форми и целят да насочат вниманието на децата към природата, към нейното опазване, да стимулират тяхната памет и когнитивни способности, като ги мотивират да споделят собствен опит и наблюдения за природата през сезоните.