Etwinning

Госпожа Доника Груева старши учител в ДГ „Валентина Терешкова“ участва като организатор в международен проект по Etwinning на тема Вълшебното камъче. Целта на проекта развиване на креативност, въображение развитие на емоциите в ранна детска възраст.