Европейска седмица на мобилността и дни на безопасността на пътя

ДГ „Валентина Терешкова“ се включи в кампанията на Европейската седмица на мобилността и дни на безопасността на пътя Roadpol с различни дейности. Беседа с полицай, движа се безопасно, моят път до градината. Благодарим на нашите партньори!