Европейския ден на птиците

Съвместна работа с родители, по случай Европейския ден на птиците.