Гергьовден във втора група „Чуден свят“

Обичаите на Гергьовден оживяха в детската градина.
Децата вързаха цветя, здравец, пяха песни, наричаха и благославяха за здраве и берекет.