Годишния план по БДП

В група ,,Слънце“ се проведе тема годишния план по БДП, чрез игри децата затвърдиха своите знания.