Големият лов на растения

Проектът „Големият лов на растения“ продължава с дейност „Картиране на местообитанието на растителния и животинския свят в двора на ДГ „Валентина Терешкова“, гр. Батановци и филиал с. Ярджиловци. Деца, родители и екипа на градината с интерес изследваха биоразнообразието.

С благодарност към #БългарскоДвижениеСинФлаг

#thegreatplanthunt, #TGPH, #FEE, #ToyotaEurope, #БългарскоДвижениеСинФлаг,
Проектът „Големият лов на растения“, насочен към биоразнообразието, се представлява в България и достига до нас благодарение на Българско Движение „Син флаг“.