Горичка в количка

🚚“Горичка в количка“ – пътуващия павилион, направен от естествени материали и изцяло отговарящ на концепцията на образователната инициатива.

🌿Експерти от Изпълнителна агенция по горите и Дирекция на Природен парк „Витоша“, ни гостуваха в детската градина.
🌿Чрез забавни игри и беседи, децата имаха възможността да се запознаят с работата на лесовъдите в грижа за горите, кои са най-честите причини за възникване на пожар в гората, защо не трябва да изхвърлят своите отпадъци в природата.
🌿