„Градът, в който живея. Движа се безопасно“

Децата от трета група „Чуден свят“ си припомниха правилата за безопасност на пътя. Заедно със своите родители изработиха макети на тема: „Градът, в който живея. Движа се безопасно“.