График за лятото

ГРАФИК 

ЗА РАБОТА ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД  

 

Месец Период Групи

 

Юни

       2017

02.06 – 30.06 1 Сборна в централната сграда

1 Ясла

1 Филиал с.Ярджиловци

Юли 

2017

01.07 – 31.07 1 Сборна в централната сграда

1 Ясла

 

Август

2017

 

01.08 – 31.08 1 Сборна
Септември 2017 01.09 – 10.09 1 Сборна в централната сграда

1 Ясла

 

Забележка: Децата, посещаващи филиала в село Ярджиловци през летния период ще бъдат приети в сборната група в централната сграда в гр. Батановци.

ДИРЕКТОР:
АНИ ПАЛАСКОВА