Грамота Баба Марта бързала

Грамота за отлично представяне на ПГ „Слънчева усмивка“ 6-7 от конкурса „Баба Марта бързала, мартенички вързала“, гр. Перник.
Учители: Христина Миткова и Деси Иванова

Грамота Баба Марта бързала