Група „Чуден свят“ изработи кукерски маски

С голямо желание и интерес, спазвайки традициите на обичая „Сурва“, децата от трета група „Чуден свят“ изработиха кукерски маски. Всеки прояви творчество и въображение в направата им, за да може маската да изпълни своята мисия – да се гонят злите духове.

кукерски маски