смесена група Слънце-4ДГ „Валентина Терешкова” – филиал с. Ярджиловци се намира на ул. „Партизан” № 24А  в сградата на Основно училище „Отец Паисий”, с. Ярджиловци.

„Най-верните приятели- родителите.
Най- големите дарители- учителите.
Най- добрите учители- децата.“
Майка Тереза

смесена група Слънце-1Директор на детската градина е г- жа Ани Паласкова.смесена група Слънце-5

смесена група Слънце-3Детската градина разполага с просторни стаи – занималня и слънчево спално помещение, както и с обширно дворно пространство.

Изхранването на децата се осъществява чрез кетъринг от основната сграда. Включва балансирано и разнообразно хранене четири пъти дневно, изготвено от технолог.смесена група Слънце-2

Смесена група „Слънце” се състои от 15 деца, от които 5 момичета и 10 момчета на възраст от 3 до 7 години.

Учители на групата са Доника Груева и Ивина Венциславова, с помощник-възпитател Соня Малинова.

Нашата цел е съвместно с родителите да създадем здрава, щастлива и успешна среда за развитие на децата.