Четвърта група „Чуден свят“

Учители на групата са: Снежана Манолова и Анна Първанова
Помощник-възпитател: Нина Борисова

Днес съм толкова доволен,
почват волните игри!
И се чувствам най-спокоен
сред приятели добри.

Всички в детската градина
Грижат се с любов за нас.
Тук посрещат ни с усмивка,
сутрин, още в ранен час.

И растем с любов и грижи
тук, възпитани деца.
Зная, трябва да помагам
на приятел във беда.

Мога да рисувам, да мечтая,
Пред трудностите аз не се предавам
и се справям с толкова неща…

Още за нас