Първа група „Чуден свят“

Първа група "Чуден свят" Първа група „Чуден свят“ 3-4 годишни.
Учители: Десислава Йорданова и Снежана Манолова
Помощник възпитател: Нина Борисова
Групата се състои от 22 деца – 15 момичета и 7 момчета.