Група „Мики Маус“

група мики маус-3

група мики маус-1Във Втора група „Мики Маус“  се обучават и възпитават 22 на брой  деца на 4-5-годишна възраст. Създават се условия за лесно усвояване на здравословни, самообслужващи и културни навици чрез хранене, закаляване и контакт с природата, група мики маус-2 чрез художествена литература.

Формират се умения у децата да организират собственото си поведение и да овладеят естетическите норми във взаимоотношенията си с възрастни и деца; създават се условия за сътрудничество.

Деси Иванова

В групата с голямо педагогическо майсторство работят  учителите Елизабета Иванова и Деси Иванова.

Помощник-възпитател в групата е Нина Борисова.