Интерактивна дъска за ПГ „Слънчева усмивка“

През януари 2021 г. в занималнята на ПГ „Слънчева усмивка“ 6-7 г, бе поставена интерактивна дъска.