Конкурс „Моята вълшебна Коледа“

Грамоти на децата от четвърта група „Чуден свят“ за участие в конкурс „Моята вълшебна Коледа“.