Любов разпръсната от детските ръце

Любов разпръсната от детските ръце…

В група „Слънце“ винаги въздуха ухае на любов.