Материалната база на ДГ „Валентина Терешкова“, гр.Батановци – първа група „Чуден свят“