Медицински документи за прием на деца в ДГ от 01.09.2020

  • За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

– здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

– отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;

– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

  • За новоприети в ясли деца се изискват следните документи:

– здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

– отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;

– изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;

– изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;

– медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.

  • За деца, възобновяващи посещението си в ДГ „Валентина Терешкова“: 
    медицинска бележка от личен лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена до 3 дни преди постъпване на детето в ДГ
    при отсъствие на детето от детска градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
    при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити;